Kulturhunger

Nordmenn ønsker seg mer tid til bøker og konserter, forteller Aftenposten.