Tollere, syndere og likhet for loven

Vi vet at rumenerne som møtte tollerne den aktuelle dagen hadde tjent pengene på ærlig måte.