Farvel, solidaritet?

Mange kommuner vil ikke bosette enslige mindreårige asylsøkere.