Trygg eller utrygg by?

Kristiansand kommune samarbeider med flere titalls organisasjoner, foreninger og lag om antivoldskampanjen Trygg By. Det er en holdningskampanje som har pågått gjennom hele inneværende år.