Omkamp om universitetene?

Seks år etter at Mjøs-utvalget la fram sin innstilling om universitets— og høyskoleutdanningen – en innstilling som blant annet åpnet opp for kvalitetsreformen, for nye akademiske grader og for nye universiteter – har regjeringen oppnevnt et nytt utvalg for høyere utdanning.