Hvordan skape tolerante byer?

Med penger som dominerende transaksjon mellom individer, produserer det moderne bysamfunnets anonymitet, isolering og fremmedgjøring.