Norge en klimasinke

Norge har aldri før hatt så høye utslipp av klimagasser som nå. Klimaeksperten Pål Prestrud, som er direktør i Cicero – senter for klimaforskning – uttalte i Dagbladet i går at regjeringen har gjort en dårlig jobb med å begrense våre egne klimagassutslipp