Forbrenning og fjernvarme

Som vår reportasje i lørdagsavisen viste, er det et gigantisk forbrenningsanlegg som vokser fram på Langemyr i Kristiansand.