De «glemte» asylbarna

Antallet enslige mindreårige asylsøkere økte eksplosivt i fjor.