Velkommen til nytt mobbeår

Med skolestart begynner også mobbingen. Er det den sterkestes rett som råder i Skole-Norge?