En mindre kjent side av Hamsun

Reiseskildringene avdekker forfatterens holdninger og syn på sine omgivelser, folkegrupper og historiske forhold.