En nøkkel til godt helsearbeid

Unikt samarbeid mellom sykehuset og universitetet om utdanning innen fagfeltet psykisk helse.