Det delte Sørland

Gjennom år har Sørlandet ligget på bunnen av Statistisk sentralbyrås likestillingsstatistikk. I går offentliggjorde forskere fra UiA og Agderforskning en undersøkelse som går inn i årsakene til bunnplasseringen.