Gudbrand i Lias Eftf.

Hvorfor er det ikke også tatt beslag i boligene til ordførerne og rådmennene i Terra-kommunene? Kommuneledelsen har klart å avlede oppmerksomheten fra deres eget ansvar for miséren.