Etter rentemøtet

Før eller siden må styringsrenten opp til et normalnivå rundt fem prosent.