Sugerør i felleskassa som ideologi

Fellesskapets midler er et lukrativt bytte for profittjegere fra inn— og utland.