Nei til ny parkeringsavgift

Staten er gang med et nytt formynderiforslag.