Krekar og Frp

Mulla-en var en hodepine for den forrige regjeringen i åtte år. Nå blir han det for den nye.