• Mange vektere arbeider innenfor transporttjenesten på flyplass, heliport, havn, skip og i kollektivtrafikken for å gjøre vår reise trygg, skriver artikkelforfatteren. Her fra sikkerhetskontrollen ved Sandefjord lufthavn, Torp. FOTO: SCANPIX

Negativ omtale av vektere

Norsk Arbeidsmandsforbund har siden 1932 organisert vektere.