Presser Liv Signe Navarsete

Dagens leder omhandler eventuell overflytting av grensekommuner fra Aust— til Vest-Agder.