• SCANPIX FOTO: Gr tt, Vegard

Det handlar om oss sjølv

Om oppgjeret etter 22. juli katastrofen.