Ordførers ordbruk og visjon

La meg først rette en takk til ordføreren for hans klarsyn i denne saken og også for hans ordbruk her.