• Artikkelforfatteren mener Lister-regionen er på god vei når det gjelder klimavennlige tiltak. Blant annet fremholdes Listerpakken-EL, som legger til rette for å bygge ladestasjoner for el-biler i hele regionen. FOTO: SCANIPX

Fornybarregionen Lister – en mulighet?

Klimaproblematikken er helt klart en av vår tids største utfordringer.