Kampen for republikk

Et moderne, demokratisk samfunn er ikke forenlig med at rollen som statsoverhode går i arv.