Går det an?

Går det i det hele tatt an å kombinere moderne markedsøkonomi og kristendom, annet enn rent symbolsk?