• KLIMA OG ØKONOMI: Økonomien er underordnet ressursene vi høster av, naturtjenestene vi nyter godt av, og et stabilt klima. Men i politikken er det motsatt. Det kan neppe vare, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Finansmoralismen

Mens miljøbevegelsen blir anklaget for moralisme så snart man kritiserer forbruksvekst, er det forbløffende hvor stort gehør finansnæringa og politikereliten har fått for sin egen tøylesløse moralisme