Et positivt innlegg om sykehuset i Arendal

Jeg berømmer sykehuset i Arendal som har en av de beste ortopediske avdelingene i landet.