Sine eieres fange

Agder Energi har et problem av grunnleggende karakter.