• SØGNE: Søgne-ordfører Åse Severinsen vil undersøke hvorfor færre pendler mellom Søgne og FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Avmakt og frustrasjon i Søgne

Pendlere fra Søgne har god grunn for sitt sinne og sin frustrasjon.