Faktabasert innvandringsdebatt

SSB bruker ikke betegnelser som "etnisk norsk"