Naving til debatt

Det blir nødt å være et økonomisk gap mellom trygd og lønn.