• Skal vi produsere kjemikalier og avanserte materialer basert på biomasse, så krever dette nye løft av samme omfang som da Elkem utviklet og industrialiserte sin prosess for silisium til solcelleindustrien, skriver artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Prosessindustri i en grønn økonomi

Omtrent hele den norske prosessindustrien er eid av utenlandske industrikonsern. Stort sett har de forvaltet dette eierskapet godt med å utvikle og investere i kompetanse og ny teknologi her i Norge.