• bomring1.jpg FOTO: ARKIV

Bompenger – eller ikke?

Hvem griper så fatt i dette og foretar endringer?