Frivillighetens pris

I lys av den betydningen både ordføreren og hans politiske allierte i Kristiansand tillegger frivillgheten, fremstår den betente saken med Shalam som vanskelig å forstå.