Med Høyre for utenforskapet

Aps Kari Henriksen retter kritikk mot Høyres arbeidslivspolitikk.