Meningsløse streiker

De var verken nødvendige eller nyttige.