Etiske begrunnelser for aktiv dødshjelp?

Passiv dødshjelp utøves vilkårlig.