• "FINGEREN": Artikkelforfatteren ønsker ved denne illustrasjonen å vise hvor dominerende et 20 etasjers høyt bygg vil fremtre i bylandskapet, sett fra bakkenivå. FOTO: Paul H. Løvdal

Signalbygg – for hvem?