Takk til Utdanningsforbundet

Takk! Det gjorde usigelig godt å få et klapp på skuldra fra selveste lederen i Utdanningsforbundet, etter at jeg hadde prostituert meg i en liten notis i denne spalten for noen dager siden.