• En hovedkonklusjon i utviklingsplanen er at de tre sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord skal fusjoneres til ett sykehus, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Dialogkonferansen i september 2013, hvor prosjektleder for Utviklingsplan 2030, Per W. Torgersen fra Sørlandet sykehus holdt en orientering. FOTO: Tore André Baardsen

Sykehus på Sørlandet

Når Sørlandet sykehus nå skal diskutere utviklingen fram mot 2030, er det viktigste spørsmålet hvordan landsdelen kan opprettholde og videreutvikle fagmiljøer som kan hevde seg.