Demokrati på sosialistisk vis!

Uberettiget kritikk av Vidar Kleppe.