Samordning av boligutvikling og infrastruktur

Befolkningen i Norge vokser raskt.