• Innsenderen er kritisk til Frps holdning til tiggere. FOTO: Kjartan Bjelland

Tigging kan ikke være levevei

Tigging kan ikke være levevei, skriver Sissel Andersen (Frp). Så enig, så enig, men der stopper enigheten.