Venstre på vandring

For å tekkes mulige fremtidige regjeringspartnere fires det nå på miljøkravene.