Hvorfor?

Hvorfor må Hamas skyte raketter mot Israel?