<b>Misforståelser om mitt forhold til EuroPride</b>

Jeg personlig er for at det finnes to forskjellige kjønn, og at vi inngår relasjoner med hverandre.