Døende barns medbestemmelsesrett

Norge har vært et foregangsland i lovfestingen av barns rett til å bli hørt.