• NYTT MUNCH-MUSEUM: Artikkelforfatteren mener det offentlige må klare å reise et nytt og påkrevd museum. Han mener alt annet ville være dårlig gjort overfor kunstneren, som her fremstår i selvportrett fra 1926. FOTO: SCANPIX

Staten bør ta hovedansvaret

Kunsten til Edvard Munch harstort sett aldri vært viktig for politikerne i hovedstaden.