Vekst uten bærekraft?

Ny strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen er lagt ut på høring.