• Gjennom tilsyn kjem det ofte fram at skulane må gjere forbetringar i dei rutinane og planane dei har for å førebyggje krenkande åtferd, og for å handtere situasjonar der slikt likevel skjer, skriv innsendarane. FOTO: ARKIV

Kva med retten til ein trygg skuledag?

Sara får ikkje sove. Kunne ho berre sleppe å gå på skulen i morgon!